Your Filters
产品
 • 肌球蛋白2;肌球蛋白重链C
  Developmental Studies Hybridoma Bank
  目录: 9.2.1

  产品总数: 2
  小鼠 单克隆 (9.2.1)
  反应物种: 秀丽隐杆线虫
  应用: 免疫印迹, 酶联免疫吸附测定, 免疫细胞化学
  文章摘录数: 8
  规格:
  价格:
  至产商